www.oru.se www.oru.se/ub   Föregående sida

[Hem] [Serier] [Ämneslista] [Författare] [Sök]      På svenska      In English

Serier

ISSN: 1404-9570 Serie: Örebro Studies in Education

ISBN Titel (10) Pris Tryckår  
91-7668-820-5 Anspråk på utbildningsforskning villkor för externa projektbidrag 180 SEK (2011)
91-7529-021-8 Approaching classroom interaction dialogically Studies of everyday encounters in a ´bilingual´secondary school 180 SEK (2014)
9789175292458 Att (ut) bilda ett folk Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker för folk- och grundskola åren 1866 - 2016 180 SEK (2018)
91-7668-423-7 Att ha eller vara kropp? En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa. 180 SEK (2005)
91-7668-475-X Att lära sig hälsa 180 SEK (2006)
91-7668-588-4 Delaktighet under tvång Om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård 180 SEK (2008)
91-7668-464-4 Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling. Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv. 180 SEK (2006)
91-7668-907-3 Det politiska rummet Villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar 180 SEK (2012)
91-7529-000-3 Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning En ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen 180 SEK (2014)
91-7668-252-8 Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade. En lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar 180 SEK (2000)

Sida: << < 1 2 3 4 5 > >>
Antal rader 

I varukorgen:  

 

För sidans innehåll ansvarar: <repro@oru.se>